▷Descubre toda la información que la Revista Haz publica sobre Fundació Privada per a la Promoció de l´Autoocupació de Catalunya